CHERRY KIM ON TAP THIS THURSDAY (4/30)

 

KIM cherry POSTERIt’s time to kickstart the warm weather! So we’re putting “KIM” Cherry Sour Lagrrr! on tap this Thursday (4/30). – Rulpsen